ONBETWIST

ONBETWIST is een project binnen het kader van het programma "Toetsen en toetsgestuurd leren" van SURF met als doel:

De onderwerpen die aan bod komen overdekken de vwo-wiskunde als ook de vakken calculus, lineaire algebra en statistiek aan zowel technische en beta-opleidingen als ook economische, biomedische en gamma-opleidingen.

De opgaven uit de database zijn o.a. te gebruiken binnen de ONBETWIST-leeromgeving.

TWIST

In samenwerking met SOWISO hebben de TU/e, de UvA en de UM het project TWIST uitgevoerd. Binnen dit project is onderzocht of en hoe de toetsomgeving van SOWISO gebruikt kan worden om opgaven uit de ONBETWIST-database voor instellingen beschikbaar te maken.

De SOWISO-omgeving is succesvol gebruikt via een LTI-connectie met de ONBETWIST-leeromgeving.



SURFfoundation maakt grensverleggend onderwijs en onderzoek mogelijk. Wij initiëren, regisseren en stimuleren ICT-vernieuwingen, door kennisdeling en partnerschappen. SURFfoundation maakt deel uit van SURF, waarin universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen nationaal en internationaal samenwerken aan innovatieve ICT-voorzieningen.