ONBETWIST

Een grote uitdaging bij de instroom in opleidingen aan Nederlandse universiteiten is de opvang van grote verschillen in kennisachtergrond. Deze verschillen manifesteren zich met name in de wiskundekennis en leiden tot studieachterstanden of uitval.

Doel van het project ONBETWIST is de wiskundekennis van instromers en eerstejaars op efficiënte wijze op voldoende hoog niveau te krijgen en te houden, en daarmee de studieuitval te verlagen en het rendement te verhogen.

De NKBW-projecten en Telmme hebben aangetoond dat dit doel bereikt kan worden met behulp van goede (digitale) toetsen en lesmaterialen. Voortbouwend op de resultaten van deze projecten wordt een organisatie voor standaardtoetsen op nationale schaal opgezet, waarmee de succesvolle activiteiten van bovengenoemde projecten duurzaam voortgezet en uitgebreid kunnen worden naar het gehele wiskunde-onderwijs in het HO. Het toetssysteem wordt ondersteund met een database van toets-items waaruit docenten, flexibel en automatisch, lesmateriaal in verschillende formaten kunnen samenstellen, en efficiënt in het onderwijs inzetten.

De verschillende activiteiten die binnen het project ontplooid worden, zijn ondergebracht in verschillende werkpakketten.

We onderscheiden:

Werkpakket Titel WP-leider
WP1 Management Hans Cuypers
WP2 Techniek en Softwareontwikkeling Hans Cuypers
WP3 Toetsen Henk van der Kooij
WP4 Implementatie in het onderwijs en verduurzaming Evert van de Vrie
WP5 Evaluaties Dirk Tempelaar
WP6 Disseminatie André Heck