WP1: Management

Het doel van het werkpakket management is het coördineren van de werkzaamheden, het afstemmen met de probleemeigenaren, subsidiegevers en partijen in het veld, en het afleggen van verantwoording over de werkzaamheden en budgetten.

Het werkpakket Management staat onder leiding van de projectleider Hans Cuypers (TU/e). Hij wordt ondersteund door Rianne van Lieshout (TU/e) en vormt samen met de leiders (H. van de Kooij, A. Heck, E. van de Vrie, D. Tempelaar) van de overige werkpakketten het management.