WP2: Techniek en Softwareontwikkeling

In dit werkpakket wordt een database met wiskundetoetsen ontwikkeld en een front end waarmee toegang wordt geboden tot de database. De database bevat informatie (metadata) over toetsen en items en (zo mogelijk) sources of hyperlinks naar toetsen en/of items, die op toegewijde servers beschikbaar worden gesteld. Het front end biedt de gebruiker de mogelijkheid te browsen door de database, kant en klare toetsen te downloaden of zelf samen te stellen.

Het werkpakket staat onder leiding van de TU/e en wordt ondersteund door de UU, de OU en de UvA.