WP3: Toetsen

In dit werkpakket wordt de organisatie opgezet, die zorg draagt voor de standaardisatie van toetsen. Voor elk van de drie aandachtsgebieden wordt een redactie samengesteld waarin deelnemers van de verschillende partners plaatsnemen. Deze redacties leggen de stof vast waarvoor opgaven, toetsen en begeleidende materialen aangemaakt dienen te worden. Ze stellen zelf een aantal voorbeeldtoetsen samen. Ze stellen ook een aantal kwaliteits- en geschiktheidscriteria op voor zowel enkele opgaven als ook toetsen en overige content.

De contentleveranciers implementeren opgaven in de drie domeinen conform de door de redactieraden opgestelde criteria. Ze kunnen hierbij gebruik maken van de grote collecties die reeds opgebouwd zijn. Ze dienen deze opgaven, en begeleidend oefenmateriaal ter beoordeling aan aan de redactieraden en stellen dit materiaal beschikbaar via hun (web)servers en als onderdeel van de database.

De redacties beoordelen de door de contentleveranciers gemaakte opgaven en oefenmaterialen aan de hand van de opgestelde criteria. Goed bevonden opgaven, toetsen en leermiddelen worden aan de databank toegevoegd. De redacties overleggen met de verschillende contentleveranciers om een zo volledig mogelijke overdekking van de stof te verkrijgen. Het werkpakket staat onder leiding van de UU. Verder zijn de verschillende partners vertegenwoordigd in de redacties.