WP 4: Implementatie in onderwijs en verduurzaming

Binnen dit werkpakket horen de onderwijsactiviteiten binnen de verschillende onderwijsinstellingen van de partners en belanghebbende instellingen. Gedurende de definitiefase zullen door de verschillende instellingen een aantal onderwijsactiviteiten geselecteerd worden, waarbij de items en toetsen in de database van ONBETWIST ingezet worden. De docenten van deze vakken zullen zorgen voor het testen en evalueren van de database, toetsen en items. Ook zullen ze binnen WP3 meehelpen aan de totstandkoming van de database door zelf opgaven en toetsen aan te dragen. De keuze voor de onderwijsactiviteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van de toetsen en items van ONBETWIST wordt gemaakt aan de hand van de volgende criteria:

Behalve de implementatie van de resultaten van het project in het onderwijs, valt tevens de zorg voor de verduurzaming van de resultaten binnen dit werkpakket. De TU/e is de ontwikkelaar van de database en is bereid deze ook na het project te beheren. Een onderzoek naar en planning van de verduurzaming van de overige activiteiten wordt gedurende het gehele project uitgevoerd. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken hoe en welke activiteiten van dit project binnen Pijler 3 van "Toetsing en toetsgestuurd leren" kunnen worden ondergebracht.

Activiteiten van werkpakket Implementatie en verduurzaming zijn:

Het werkpakket staat onder leiding van de OU. De overige instellingen zijn allemaal betrokken bij de uitvoering van de implementatietrajecten.

Behalve implementaties binnen de eigen instituten, zullen de toetsen ook uitgezet worden binnen het vwo. Dit gebeurt binnen de verschillende netwerken van vwo-scholen, die de partners reeds hebben. Deze activiteiten zijn een continuering en uitbreiding van de testen die binnen het NKBW2-project zijn uitgevoerd.